Jaarstukken 2018

Colofon

Colofon

Proclaimer

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via hetgeldvanbreda@breda.nl .  

Auteursrecht

De Gemeente Breda bezit het auteursrecht op alle gemeentelijke informatie die via www.hetgeldvanbreda.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via www.breda.nl/contact kunt u informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de Gemeente Breda worden geëxploiteerd. De Gemeente Breda heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Uitgave
Tekstbewerking
Fotografie en vormgeving
door de Gemeente Breda

www.breda.nl
gemeentebreda@breda.nl
Telefoon 14076
Postbus 90.156
4800 RH  Breda
Nr. Kvk 20169706

ga terug