Jaarstukken 2018

Ontwikkelingen in het financieel perspectief

Ontwikkelingen in het financieel perspectief

Bij de Begroting 2019 is het meerjarenperspectief geactualiseerd. De financiële ruimte zoals in de Begroting van 2019 gepresenteerd is beperkt. Tussentijds is hierin geen substantiële verandering ontstaan. Deze jaarrekening kent een substantieel negatief resultaat wat ook zijn weerslag heeft op de algemene reserve en daarmee ons weerstandsvermogen. In de tussentijd blijven de ontwikkelingen uiteraard niet stilstaan en zijn we aan de slag gegaan met de actieplannen voor het sociaal domein. We zullen de effecten hiervan nauwgezet blijven volgen vanwege de grote invloed die deze hebben op ons meerjarenperspectief en het weerstandsvermogen.
Kortom we houden onze financiële soliditeit scherp in het oog.

ga terug