Jaarstukken 2018

Overzicht beschikbare kredieten

Overzicht beschikbare kredieten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Beschikbare investeringen 2018

Werkelijke uitgaven
tm 2018

Vrijval 2018

Nog beschikbaar eind 2018

Wat is meer/-minder nodig voor cost to complete

Verwachte uitgaven
2019

Verwachte uitgaven
2020

Verwachte uitgaven
2021 en volgende

1. Vitaal en Sociaal Breda

Wijkontwikkeling

2.534

318

49

2.167

2.167

ATEA

900

58

842

0

0

Totaal

3.434

376

891

2.167

0

2.167

0

0

2. Ondernemen in Breda

Via Breda

10.318

2.105

8.213

4.788

200

3.225

Economische zaken

798

99

699

383

316

Musea

400

117

283

100

100

83

Grondexploitatie ten behoeve van bedrijfsterreinen

676

330

346

346

Corbion

355

134

221

221

Amphia

3.596

426

3.170

210

420

2.540

Gasthuisvelden

2.319

1.203

1.116

1.116

Totaal

18.462

4.414

0

14.048

0

7.164

1.036

5.848

3. Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit

17.728

3.421

3.154

11.153

1.346

4.694

7.704

100

Parkeren

650

365

285

285

Milieubeheer

131

67

64

64

Groen, Water en Dierenwelzijn

6.165

2.832

181

3.152

2.006

1.145

Natuur- en milieueducatie

111

73

38

0

0

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

2.012

645

753

614

614

Stedelijke planning en programmering

2.425

3

2.422

422

1.000

1.000

Wonen

2.648

2.648

2.648

Totaal

31.870

7.406

4.126

20.338

1.346

10.733

9.849

1.100

4. Basis op orde in Breda

Beheer openbare ruimte, groen

1.106

265

319

522

522

Beheer openbare ruimte, wegen

8.986

1.234

-19

7.771

3.491

2.140

2.140

Herinrichting pleinen

1.200

1.200

1.200

Riolering

10.627

12.646

-2.019

-2.019

Vastgoedbeheer

11.384

6.694

190

4.500

126

4.626

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie

988

550

-213

651

651

Raad, commissie en griffie

147

602

-455

470

15

Vergunningen

90

197

-307

200

200

Totaal

34.528

22.188

-30

12.370

596

8.686

2.140

2.140

5. Organisatie en financiën van Breda

Bedrijfsvoering Beheer

5.931

3.663

158

2.110

115

1.995

Bedrijfsvoering Dienstverlening

1.558

419

613

526

526

Servicebedrijf

6.195

3.045

-887

4.037

4.037

Totaal

13.684

7.127

-116

6.673

115

6.558

0

0

Totaal

101.978

41.511

4.871

55.596

2.057

35.308

13.025

9.088

ga terug