Jaarstukken 2018

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

(Bedragen x 1.000)

Reserves

31-12-2017

Bij

Af

Resultaatbestemming

31-12-2018

Algemene reserve

108.691

5.412

12.039

1.812

103.876

Exploitatiereserve

969

4.731

5.654

4.373

4.420

Begrotingsbeeld

2.397

48

606

0

1.839

Investeringsreserve

31.265

6.261

6.161

1.872

33.237

Parkeerbedrijf reserve

1.222

0

0

0

1.222

Parkeerfonds

545

0

0

0

545

Wijkontwikkeling

3.605

0

3.078

0

527

Bodemfonds

2.407

310

1

0

2.716

Klimaatfonds

619

257

354

0

521

Totaal Reserves

151.720

17.019

27.893

8.056

148.903

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31-12-2017

Bij

Af

Vrijval

31-12-2018

Achterstallig onderhoud verhardingen

9.733

0

3.373

0

6.360

Brede Scholen

674

335

132

0

877

Centrale personeelsvoorziening

1.861

306

671

0

1.496

Huisvesting Slingerweg/AVS

623

94

57

0

659

Mobiliteit

1.067

900

1.115

0

852

Onderhoud Bedrijfsvoering

4.801

508

529

0

4.780

Onderhoud cultuur

3.708

348

385

0

3.670

Onderhoud gebouwen Sport

9.061

2.178

2.331

0

8.909

Onderhoud parkeerbedrijf

2.656

668

473

0

2.852

Onderhoud welzijnsgebouwen

490

404

158

0

736

Overige gebouwen

1.480

0

28

0

1.452

Planmatig onderhoud VO

3.349

469

232

0

3.585

Planschade

0

5.062

0

0

5.062

Rat Verlegh Stadion

180

0

11

0

169

Rendabel overig

1.662

789

200

0

2.251

Verlieslatende contracten

4.796

0

0

0

4.796

Voorziening afvalservice

488

0

0

488

0

Voorziening riolering

0

282

0

0

282

Voorziening wet AppA

8.544

250

604

17

8.172

Vrz openbare ruimte onderhoud

754

6.363

5.392

0

1.724

Vrz van derden verkregen middelen (44.2)

440

235

0

267

408

Totaal Voorzieningen

56.368

19.189

15.691

772

59.094

ga terug