Jaarstukken 2018

Klachten

Klachten

Klachtenoverzicht

2017

2018

Totaal aantal klachten

739

556

Waarvan

Bejegeningsklachten

55

61

Overige klachten

684

495

Afhandeling bejegening

55

61

1. Gegrond

9

12

2. Deels gegrond

5

10

3. Ingetrokken

5

8

4. Ongegrond

17

13

5. Neutraal

19

18

Afhandeling overige klachten

684

495

1. Gegrond

76

132

2. Deels gegrond

66

43

3. Ingetrokken

8

18

4. Ongegrond

61

80

5. Neutraal

473

222

Toelichting overige klachten

Hier worden diverse soorten klachten geregistreerd. Zoals onder andere klachten over beleid, procedures, bereikbaarheid, fouten en wacht- en behandeltijden.
Tevens worden hier klachten geregistreerd die tijdens de behandeling geen klacht blijken te zijn maar een bezwaarschrift, een vraag, een verzoek of een melding voor de openbare ruimte. Voor deze laatste categorie heeft de gemeente een afzonderlijk formulier en procedure. Door een duidelijkere uitleg op de website is het aantal meldingen via het klachtenformulier fors afgenomen, van 325 in 2017 naar 219 meldingen in 2018.   

ga terug