Jaarstukken 2018

Breda in cijfers

Breda in cijfers

Inwoners

Woonruimten

Aantal inwoners (per 31 december)

183.873

Aantal woonruimten (per 31 december)

83.886

Uitkeringsgerechtigden

Gemiddeld aantal

4.903

Financiële informatie

Financiële informatie per inwoner

(Bedragen x € 1.000)

(Bedragen per inwoner € 1)

Totaal lasten

€ 693.014

€ 3.769

Totaal reserves (per 31 december)

€ 148.903

€ 810

Totaal voorzieningen (per 31 december)

€ 59.094

€ 321

Schuld (per 31 december)

€ 510.980

€ 2.779

Interbestuurlijk toezicht

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht vanuit de Provincie Noord-Brabant wordt informatie vanuit de verschillende decentrale overheden aangeleverd. Ook de Gemeente Breda participeert hierin. Voor het eerst publiceert de provincie de resultaten van het systematisch toezicht op de gemeenten en waterschappen. Voor iedere Brabantse gemeente en elk waterschap is een dashboard opgesteld met de beoordelingen op de zes toezichtgebieden.
Dit zijn:

  • Archief- en informatiebeheer
  • Financieel toezicht
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Monumentenzorg
  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke ordening.

ga terug